Realizace komínů na klíč

 

Schiedel UNI*** PLUS

Systém UNI*** PLUS je třísložkový komínový systém se zadním odvětráním a vnitřní keramickou vložkou. Je vhodný pro odvod spalin od běžných spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva.

Vlastnosti systému

 • Jednoduché projektování
 • Průměr průduchu 14 až 40 cm
 • Keramický systém odolný vůči vlhkosti
 • Odolný při vyhoření
 • Dvouprůduchové tvárnice pro průměry 14 až 20 cm
 • Tvárnice s víceúčelovou šachtou
 • Variabilní řešení nadstřešní části
 • Široké příslušenství

Systém UNI*** PLUS najde uplatnění při výstavbě rodinných nebo bytových domů pro odvod spalin od spotřebičů ústředního vytápění a také lokálních spotřebičů na všechny druhy paliv.

V průmyslových stavbách je použití komínového systému UNI*** PLUS možné např.: ve spalovnách odpadů, spalovnách dřevních štěpků, parních kotelnách, velkokuchyních, sušičkách, a k odvodu spalin od různých technologických spotřebičů. Při použití pro průmyslové spotřebiče doporučujeme konzultaci s technickým oddělením.

 

Krátká charakteristika

Komínový systém UNI*** PLUS je vícevrstvý komínový systém se zadním odvětráním. Je vhodný pro připojení spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva. Jedná se o komín odolný vůči vlhkosti a může být proto v kombinaci s běžnými spotřebiči paliv plánovitě provozován v mokrém provozním režimu. Je určen pro podtlakový provoz.
Konstrukčně je složen z komínové tvárnice, izolační rohože a keramické vložky typ UNI***.

Komínový systém UNI*** PLUS je použitelný pro všechny druhy paliv a běžných spotřebičů, které nevytvářejí ve spalinové cestě přetlak odváděných spalin a to jak v suchém, tak i v mokrém provozu. Vzhledem k tomu, že firma Schiedel reagovala na současné trendy ve vývoji kondenzační techniky zavedením nových speciálních komínových systémů které jsou prioritně určeny právě pro připojení nízkoteplotních a kondenzačních kotlů, použití systému UNI*** PLUS v kombinaci s kondenzačními spotřebiči již nedoporučujeme. Tomu odpovídá i nový systém poskytování záruk.

Vlastnosti a použití

Schiedel UNI*** PLUS je z hlediska druhu paliva univerzálním systémem, určeným pro rodinné domy, bytovou a průmyslovou výstavbu. 

Komínový systém Schiedel UNI*** PLUS je ve stejné podobě použitelný, jak pro kotle na lehké topné oleje nebo plyn s nízkými teplotami spalin (svýjimkou kondenzačních spotřebičů), tak pro krby nebo kamna na pevná palivas vysokými teplotami spalin.

Nutnou podmínkou pro dlouhodobou spolehlivost všech třísložkových komínů je správná funkce tzv. zadního odvětrání, která odvádí případnou vlhkost z tepelné izolace. Vzhledem k tomu je v případě řešení odvodu spalin v nízkoenergetických nebo pasivních domech vhodnější použít systém ABSOLUT, který je mimořádně těsný. Totéž platí i v případě objektů s řízeným větráním.

Funkce systému

 • Je určen pro odvod spalin od spotřebičů na všechny druhy paliv
 • Pro spotřebiče závislé na vzduchu v místnosti (typu B)
 • Komínový systém odolný při vyhoření
 • Komínový systém odolný vůči vlhkosti

Připojení spotřebičů do 160°C

Pro rychlé a jednoduché napojení kouřovodů různých průměrů je určen napojovací adaptér. Díky pružnému osazení koriguje napojovací adaptér Schiedel nejen rozměrové rozdíly, ale také eliminuje výškové a úhlové tolerance napojení kouřovodu. Napojovací adaptér Schiedel kompenzuje pnutí a bezpečně zamezuje přenosu zvuku v pevném materiálu mezi systémem kouřovodu a komínem.

Rozměrová tabulka

Průměr
komínu

Průměr
adaptéru

Průměr
kouřovodu

Objednací
     znak

12

140

60-110

 22161400

14

140

60-130

 22161400

16

160

60-130

 22161600

18

180

80-150

 22161800

20

200

80-170

 22162000

Spotřebiče na tuhá paliva

Při připojování spotřebičů s vyšší teplotou spalin je důležité dilatačně oddělit kovový kouřovod od keramického hrdla sopouchu tak, aby spoj těsnil, avšak aby zároveň eliminoval rozdílné rozměrové změny obou materiálů při změnách teploty.

Napojovací díl na UNI*** PLUS

Přechodový díl řeší optimální napojení kouřovodů různých průměrů na systém UNI*** PLUS.

Průměr komína

Průměr
kouřovodu

Objednací
znak

16

150

 1157151671

18

150

1157151871

20

150

1157152071

16

160

1157161671

18

160

1157161871

20

160

1157162071

18

180

1157181871

20

180

1157182071

20

200

1157202071

Přechod z TechnoFix 1000

Redukovaný přechod z TechnoFix 1000

Přechodové díly jsou součástí nerezových systémů Schiedel

Napojovací díl černý

Elegantní a bezproblémové řešení připojení kouřovodu krbových kamen různých průměrů v černém provedení. Řeší pohledovou část - rozetu.

Průměr komína

Průměr
kouřovodu

Objednací
znak

180

150

 1158151871

200

150

1158152071

200

160

1158162071

Funkce zadního odvětrání

Funkcí tzv. zadního odvětrání se vyznačují všechny třísložkové komíny s vloženou tepelnou izolací z minerálních vláken. U systému UNI*** PLUS vzduch prochází mřížkou v patě komína do 4 kanálků v rozích tvárnice a vystupuje pod kónickým vyústěním do venkovního prostoru. Kanálky zadního odvětrání slouží k provětrávání izolačních rohoží a zabrání tak jejich zvlhnutí a ztrátě tepelně - izolačních vlastností. Kanálky nejsou určeny pro vedení instalací ani pro provedení statického zajištění
Pro dlouhodobou spolehlivost systému musí být celá cesta průchozí.

     

Schéma systému UNI*** PLUS

Schéma - řez komínovým systémem UNI*** PLUS s nadstřešní částí řešenou pomocí prefabrikovaného komínového pláště z vláknitého betonu s cihlovou strukturou.

Konstrukční řešení

Schiedel UNI*** PLUS je třísložkový komínový systém odolný vůči vlhkosti s tepelnou izolací z minerálně vláknitých rohoží a s vnitřní keramickou vložkou kvality UNI***.

Dodává se v průměrech 14 až 40 cm, v jednoprůduchovém nebo v průměrech 14 až 20 cm také ve dvouprůduchovém provedení včetně varianty s víceúčelovou šachtou.

Komínová tvárnice

Komínová tvárnice je vyrobena z lehčeného betonu. Minimální pevnost v tlaku je 4 MPa. Výška tvárnice 33 cm. Komínová tvárnice tvoří nosný prvek systému. Je samonosná a nesmí být svazována (musí být oddilatována) s ostatními konstrukcemi stavby (stropy, stěny, příčky, podlahy). Předepsané otvory se do tvárnic vyřezávají úhlovou bruskou. Kanálky zadního odvětrání slouží k provětrávání izolačních rohoží a zabrání tak jejich zvlhnutí a ztrátě tepelně - izolačních vlastností.

Keramická vložka UNI***

U systému UNI*** PLUS se používají keramické vložky v základním rozměru 33 cm. Vložky jsou opatřeny zámkovými spoji, proto je nelze krátit. Spojují se spárovací hmotou Rapid, u větších průměrů také suchou spárovací směsí, která se před zpracováním mísí s vodou ve stanoveném poměru.     Keramická vložka je odolná při teplotních změnách, odolává kyselinám a korozi. Napojení spotřebičů se provádí pomocí celokeramických tvarových T kusů délky (není-li uvedeno jinak) 66 cm.

 Keramické vložky se v systému osazují tzv. ''po vodě'' a vzájemně se spojují dodávanou spárovací hmotou. Spáry se na vnitřní straně začišťují houbičkou tak, aby byly zcela vyplněny.

Statické zajištění

Statické zajištění komína se navrhuje s přihlédnutím k jeho poloze, výšce a provedení nadstřešní části, zajištění uvnitř budovy a také místním klimatickým podmínkám. Pro zajištění je možno systémově použít například kotevní prvek do krovu v kombinaci s některou ze statických souprav

Schéma

KOP

  Kotvící prvek do krovu. Univerzální použití pro všechny komínové systémy Schiedel.   Kotvící prvek do hřebene. Univerzální použití pro všechny komínové systémy Schiedel.

Doporučené zásady

Doporučené zásady pro použití statické soupravy v závislosti na způsobu provedení nadstřešní části komínového systému UNI*** PLUS. V tabulce uvedené hodnoty jsou orientační a nenahrazují statický výpočet.

 

Průměr

[cm]

Vnější
rozměr
[cm]

Maximální výška komína Hw nad střechou v [m]

Komínový plášť

Obezdívka

Statická souprava

2x3 m

4x4 m

4x6 m

12/14/16

32/32

0,75

1,5

1,5

2

3

12L/14L/16L

32/46

0,75

1,5

1,5

2

3

1212 - 1616

32/59

0,75

1,5

1,5

2

3

12L12 -16L16

32/72

0,75

1,5

1,5

2

3

18/20

36/36

1

1,75

1,5

2

3

18L/20L

36/50

1

1,75

1,5

2

3

1818 - 2020

36/67

1

1,75

1,5

2

3

18L18 - 20L20

36/83

1

1,75

1,5

2

3

1218 - 1620

36/64

1

1,75

1,5

2

3

12L18 - 16L20

36/81

1

1,75

1,5

2

3

 

 
 

Na našem webu naleznete nabídku příslušenství pro nerezové i zděné komíny. Presentované zboží je možno zakoupit u nás na prodejně - nejsme internetový obchod.

více

 

Naše společnost staví krby na klíč po celé České republice. Dodáváme krby rustikální klasické, moderní a designové krby Bordelet. Nově zařadíme do naší nabídky biokrby Planika. Krby stavíme vlastními zaměstnanci s dlouholetými zkušenostmi v oblasti krbů. Jsme na českém trhu již od roku 1998. 

více

 

TOPSYS Praha, spol. s r.o. Bělohorská 263a, 169 00 Praha 6, tel: +420 235 300 554 GSM: +420 602 262 687 kominy@topsys.cz

www.topsys.cz | www.krby-krb-kamna.cz | www.web4ce.cz | www.krby.biz