Realizace komínů na klíč

 

Funkce systému

  • Je určen pro odvod spalin od spotřebičů s teplotou spalin do 160°C
  • Pro nezávislé spotřebiče (typu C) v energeticky úsporném protiproudém provozu
  • Pro připojení až 10 uzavřených spotřebičů

Vzducho - spalinový systém

Na komínový systém Multi lze připojovat pouze uzavřené plynové spotřebiče, se zabudovaným ventilátorem a s uzavřenou spalovací komorou. Kotle (spotřebiče obecně) a systém Schiedel Multi spolu tvoří vzduchospalinový komínový systém.

Provoz nezávislý na vzduchu v místnosti

Provoz spotřebičů nezávisle na vzduchu v místnosti, kde jsou (nebo mají být) spotřebiče instalovány, uzavřený systém: přívod vzduchu - spotřebič - odvod spalin zajišťuje to, že spaliny nemohou uniknout do místností (a tím kohokoli ohrozit). Systém Multi zajišťuje ať už přímo nebo nepřímo:

  • bezproblémový přívod vzduchu ke kotlům
  • hygienicky bezvadné spalování
  • bezpečný odvod spalin
  • dobré energetické využití paliv

Odvod spalin termickým vztlakem

Odvod spalin probíhá termickým vztlakem v komíně. Dle DIN 18160 a DIN 4705 je systém koncipován tak, že ve spalinové šachtě je nižší tlak než v šachtě pro přívod vzduchu a v okolních prostorech.

Přívod spalovacího vzduchu

Spalovací vzduch je nasáván nad střechou v oblasti komínové hlavy. Dále jde do šachty, zaintegrované v konstrukci komína, kterou proudí k místům, kde jsou připojeny kotle. Odtud se přesspeciální tvarovky pro napojování kouřovodu a vlastní kouřovod dostane vzduch až do kotle.

Zvýšení účinnosti spotřebičů

Spalovací vzduch je přiváděný od ústí komínů vnitřkem komína podél šamotových vložek, které odvádějí teplé spaliny z kotlů, během tohoto transportu je ohříván. Pokud komínem proudí spaliny, dochází k prohřívání stěn vložek. Profilované vložky mají tenčí stěny než běžné vložky a velkou rozvinutou plochu povrchu. Tak i přenos tepla mezi stěnou vložky a okolním vzduchem je zde vyšší než u běžných vložek. Tím dochází k omezení tepelných ztrát, které by vznikaly při provozování spotřebičů typu B (při přívodu vzduchu z vnějšku do kotelen - místností, kde je nainstalovaný spotřebič). Nové technické řešení proto také zvyšuje účinnost připojených spotřebičů.

Oddělené vedení spalin a vzduchu

Vlastní kouřovod pro tento typ spotřebičů (a komínů) je tvořen soustřednými rourami, z nichž vnější slouží právě pro přívod vzduchu ke kotli a vnitřní odvádí spaliny z kotle. Spaliny proudí z kouřovodu dále do sloupce podélně profilovaných keramických vložek a odtud do volného ovzduší.

Ústí komína

Ústí komína leží nad otvorem pro nasávání vzduchu. Oba otvory (vývod spalin a nasávací otvor) jsou od sebe odděleny speciální přivětrávací krycí deskou. Spaliny a přiváděný vzduch se tak nemohou smísit.

 
 

Na našem webu naleznete nabídku příslušenství pro nerezové i zděné komíny. Presentované zboží je možno zakoupit u nás na prodejně - nejsme internetový obchod.

více

 

Naše společnost staví krby na klíč po celé České republice. Dodáváme krby rustikální klasické, moderní a designové krby Bordelet. Nově zařadíme do naší nabídky biokrby Planika. Krby stavíme vlastními zaměstnanci s dlouholetými zkušenostmi v oblasti krbů. Jsme na českém trhu již od roku 1998. 

více

 

TOPSYS Praha, spol. s r.o. Bělohorská 263a, 169 00 Praha 6, tel: +420 235 300 554 GSM: +420 602 262 687 kominy@topsys.cz

www.topsys.cz | www.krby-krb-kamna.cz | www.web4ce.cz | www.krby.biz