Realizace komínů na klíč

 

Schiedel AVANT PRIMO

Systém AVANT PRIMO je dvousložkový speciální komínový systém s tenkostěnnou keramickou vložkou. Je vhodný pro odvod spalin od spotřebičů s teplotou spalin do 160°C.

Vlastnosti systému

 • Jednoduché projektování
 • Průměr průduchu 12 až 25 cm
 • Keramický systém odolný vůči vlhkosti
 • Použitelný v přetlakovém režimu
 • Pro otevřené i uzavřené spotřebiče
 • Variabilní řešení nadstřešní části
 • Široké příslušenství

Systém AVANT PRIMO najde uplatnění při výstavbě rodinných nebo menších bytových domů pro odvod spalin od spotřebičů ústředního vytápění. V průmyslových stavbách je použití komínového systému AVANT PRIMO také možné. Při použití pro průmyslové spotřebiče doporučujeme konzultaci s technickým oddělením.

 

Krátká charakteristika

Schiedel AVANT PRIMO je speciální dvousložkový komínový systém s tenkostěnnou keramickou vnitřní vložkou, vhodný pro odvádění spalin od spotřebičů na plynná nebo kapalná paliva s teplotou spalin do 160°C. Je mimořádně vhodný i pro odvod spalin od nízkoteplotních a kondenzačních spotřebičů.

Na systém AVANT PRIMO mohou být připojeny otevřené spotřebiče typu B, nebo na vzduchu v místnosti nezávislé uzavřené spotřebiče typu C (Turbo).

Systém je konstrukčně připraven pro podtlakový i přetlakový provoz. Jde o první přetlakově těsný keramický systém na českém trhu.

Vlastnosti a použití

Schiedel AVANT PRIMO je speciálním systémem, určeným zejména pro připojení spotřebičů s nízkou teplotou spalin v rodinných nebo menších bytových domech.

Schiedel AVANT PRIMO je vhodným řešením i pro nízkoteplotní nebo kondenzační spotřebiče.

Komínový systém AVANT PRIMO je určen primárně pro rodinné domy a objekty, kde je nutno odvést spaliny od jednoho spotřebiče. Systém byl vyvinut na míru nízkoteplotním a kondenzačním spotřebičům, ale umožňuje odvod spalin s teplotou až 160°C.

Funkce systému

 • Je určen pro odvod spalin od spotřebičů s teplotou spalin do 160°C
 • Pro spotřebiče závislé na vzduchu v místnosti (typu B)

Připojení spotřebičů do 160°C

Pro rychlé a jednoduché napojení kouřovodů různých průměrů slouží systém, který kombinuje kovovou čelní desku s napojovacím adaptérem. Díky pružnému osazení koriguje napojení nejen rozměrové rozdíly, ale také eliminuje výškové a úhlové tolerance kouřovodu. Toto řešení kompenzuje pnutí a bezpečně zamezuje přenosu zvuku v pevném materiálu mezi systémem kouřovodu a komínem.

Klasické spotřebiče (typu B) se připojují ke komínům běžnými jednoplášťovými kouřovody. K propojení s komínem AVANT PRIMO slouží speciální gumový adaptér v hrdle vložky a kovová čelní deska bez gumové manžety (na rozdíl od řešení pro uzavřené spotřebiče - protiproud). Otvorem kolem kouřovodu se dostává vzduch pro zadní odvětrávání do systému.

  Připojení spotřebiče typu B      Připojení spotřebiče typu C

Uzavřené spotřebiče (Turbo) se připojují ke komínům dvouplášťovými soustřednými kouřovody. K propojení s komínem slouží speciální gumový adaptér v hrdle vložky a kovová čelní deska s gumovou manžetou.

Schéma systému AVANT PRIMO

Typické použití komínového systému Schiedel AVANT PRIMO v rodinném domě: Komín pro připojení spotřebiče ústředního vytápění.

Komínový průduch pro hlavní vytápění

Komínový průduch průměru 12 až 25 cm pro připojení plynového spotřebiče, který slouží pro hlavní vytápění objektu a přípravu TUV. Provozně i energeticky je výhodné použít systému AVANT PRIMO v kombinaci s uzavřenými, na vzduchu v místnosti nezávislými, spotřebiči typu C (Turbo).

Konstrukční řešení

Schiedel AVANT PRIMO je dvousložkový komínový systém odolný vůči vlhkosti s tenkostěnnou vnitřní keramickou vložkou.

Dodává se v průměrech 12 až 25 cm, v jednoprůduchovém provedení.

Komínová tvárnice

Nosný plášť komínového systému tvoří tvárnice z lehkého betonu, s objemovou hmotností přibližně 1 150 kg/m3 a únosností 4 MPa. Vyráběny jsou čtyři typy tvárnic pro vnitřní průměry šamotových vložek 12 - 25 cm. Půdorys tvárnic je čtvercový s armovacími otvory v rozích, které slouží pro statické zajištění komína. Tvárnice se spojují speciální tenkovrstvou maltou (součást dodávky).

Tenkostěnná keramická vložka

U systému AVANT PRIMO se používají keramické tenkostěnné vložky v základním rozměru 66 cm. Hrdlové spojení keramických vložek společně s originální spárovací hmotou Rotempo zajišťuje vysokou těsnost systému. Profilovaná keramická vložka je vhodná pro kondenzační techniku, je odolná při teplotních změnách, odolává kyselinám a korozi. Napojení spotřebičů se provádí pomocí celokeramických tvarových T-kusů.

Mezi keramickou vložkou a komínovou tvárnicí je u systému AVANT PRIMO vždy volný prostor, který slouží při připojení uzavřených spotřebičů jako vzduchová šachta pro přívod spalovacího vzduchu. Při tomto režimu doporučujeme zvýšit tepelný odpor komínového pláště dodatečnou tepelnou izolací.

Montáž systému

Bezpečná a rychlá montáž je zaručena použitím přesné komínové tvárnice. Tvárnice se spojují originální tenkovrstvou zdící směsí. Vložky jsou stabilizovány pomocí vystřeďovacích objímek, které navíc vyztužují spoje vložek.

Statické zajištění

Statické zajištění komína se navrhuje s přihlédnutím k jeho poloze, výšce a provedení nadstřešní části, zajištění uvnitř budovy a také místním klimatickým podmínkám. Pro zajištění je možno systémově použít například kotevní prvek do krovu v kombinaci s některou ze statických souprav

Schéma

KOP

  Kotvící prvek do krovu. Univerzální použití pro všechny komínové systémy Schiedel.   Kotvící prvek do hřebene. Univerzální použití pro všechny komínové systémy Schiedel.

Doporučené zásady

Doporučené zásady pro použití statické soupravy v závislosti na způsobu provedení nadstřešní části komínového systému AVANT. V tabulce uvedené hodnoty jsou orientační a nenahrazují statický výpočet.

 

AVANT

Ø cm

Vnější
rozměr
(cm)

Maximální výška komína Hw nad střechou (m), souprava tyčí 2x3 m

Komínový
plášť

Obezdívka

12

28

1,70

1,35

14

36

1,90

1,85

16

36

1,90

1,85

18

40

1,95

2,05

20

40

1,95

2,05

25

48

2,10

2,70

 

Standardně se dodávají ke komínům AVANT PRIMO (v soupravě s krycími deskami nebo prefabrikovanými plášti) soupravy tyčí  v délce 2 x 3 m.

K zajištění vyšších výšek komínů nad střechou i uvnitř objektů, slouží statická souprava s deskami. Skládá se z 4 x 6 m tyčí výztuže a dvou kovových desek, s válcovými matkami.

 
 

Na našem webu naleznete nabídku příslušenství pro nerezové i zděné komíny. Presentované zboží je možno zakoupit u nás na prodejně - nejsme internetový obchod.

více

 

Naše společnost staví krby na klíč po celé České republice. Dodáváme krby rustikální klasické, moderní a designové krby Bordelet. Nově zařadíme do naší nabídky biokrby Planika. Krby stavíme vlastními zaměstnanci s dlouholetými zkušenostmi v oblasti krbů. Jsme na českém trhu již od roku 1998. 

více

 

TOPSYS Praha, spol. s r.o. Bělohorská 263a, 169 00 Praha 6, tel: +420 235 300 554 GSM: +420 602 262 687 kominy@topsys.cz

www.topsys.cz | www.krby-krb-kamna.cz | www.web4ce.cz | www.krby.biz