Realizace komínů na klíč

 

Schiedel ABSOLUT

Schiedel ABSOLUT: Absolutní špička v komínové technice

Komín se čtyřmi oceněními:

Univerzálnost komínového systému ABSOLUT umožňuje použít tento komín pro spotřebiče jak s vysokou, tak i nízkou teplotou spalin a to i se zárukou, která se týká připojení kondenzačních spotřebičů. Systém ABSOLUT lze využít současně pro přívod spalovacího vzduchu a to jak k uzavřeným plynovým spotřebičům (Typ C - TURBO), tak i k na vzduchu v místnosti nezávislýcm spotřebičům na tuhá paliva. Volba komínu ABSOLUT v projektu a realizaci vyloučí kompromisy při výběru a připojení konkrétního spotřebiče!

Krátká charakteristika

Schiedel ABSOLUT je dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici a tenkostěnnou keramickou vnitřní vložkou, vhodný pro odvádění spalin od spotřebičů na plynná, kapalná a pevná paliva. Je mimořádně vhodný i pro odvod spalin v podtlaku od nízkoteplotních a kondenzačních spotřebičů, Ø12 a 14 cm také od spotřebičů nezávislých na přívodu vzduchu z místnosti.

Vlastnosti a použití

Schiedel ABSOLUT je univerzálním komínovým systémem, určeným zejména pro rodinné domy. Schiedel ABSOLUT poskytuje absolutní volnost při volbě konkrétního spotřebiče paliv a to minimálně až do konce fáze hrubé stavby domu. ABSOLUT prům. 12 nebo 14 lze na základě zkušeností z dimenzování průřezu doporučit jako ideální komín pro odvod spalin v podtlaku od většiny spotřebičů na plyn nebo LTO. Může být provozován i ve spojení se spotřebiči nezávislými na vzduchu v místnosti (TURBO) jako tzv. LAS systém.

Funkce systému

Je určen pro odvod spalin od spotřebičů na všechny druhy paliv Pro spotřebiče závislé na vzduchu v místnosti (typu B) Pro nezávislé spotřebiče (typu C) v energeticky úsporném protiproudém provozu Nově řeší systémové připojení na vzduchu v místnosti nezávislých spotřebičů na pevná paliva.

 

Připojení spotřebičů do 160°C

    Připojení spotřebiče typu B s jedním adaptéremPro rychlé a jednoduché napojení kouřovodů různých průměrů je určen napojovací adaptér. Díky pružnému osazení koriguje napojovací adaptér Schiedel nejen rozměrové rozdíly, ale také eliminuje výškové a úhlové tolerance napojení kouřovodu. Napojovací adaptér Schiedel kompenzuje pnutí a bezpečně zamezuje přenosu zvuku v pevném materiálu mezi systémem kouřovodu a komínem.

Rozměrová tabulka

Průměr 
komína

Poloha  

Průměr
adaptéru 

Max. Ø
kouřovodu   

Objednací 
znak

120

vnitřní

140

110

 22161400

vnější

200

170

 22162000

140

vnitřní

160

130

 22161600

vnější

200

170

 22162000

 

 

Pro připojení atmosférického spotřebiče typu B se použije jeden vnitřní napojovací adaptér. Rozměr adaptéru je u komínových průduchů 12 a 14 cm vždy o jeden stupeň větší, než je průměr komínového průduchu.

Pro připojení uzavřeného spotřebiče typu C se použije kombinace vnitřního a vnějšího napojovacího adaptéru. Rozměry adaptérů pro dané průměry komínového průduchu jsou uvedeny v tabulce.

 

Spotřebiče na pevná paliva

V současných projektech zaměřených na úspory energie jsou stále častěji navrhovány těsné obvodové konstrukce domů. Při tomto řešení už nemohou být v budově provozovány spotřebiče paliv závislé na vzduchu v místnosti, protože spalovací vzduch už nemůže v dostatečném množství proudit infiltrací obvodovým pláštěm budovy.

Provoz plynových a olejových spotřebičů nezávislých na vzduchu v místnosti je známý již dlouho. Firma Schiedel zde nabízí vhodná řešení při použití systémů Avant PRIMO, Multi i ABSOLUT. Novinkou je provoz spotřebičů na pevná paliva (např. kachlová kamna, krbová kamna), nezávislých na vzduchu v místnosti. Také zde nabízí Schiedel spolehlivé řešení, kdy přívod spalovacího vzduchu ke spotřebiči je řešen šachtou v komínovém tělese.

Sopouch:
Sopouch pro připojení kouřovodu se provede běžnou tvarovkou při stavbě komína. V nutných případech lze použít i díly pro dodatečné napojení kouřovodu.

Přívod spalovacího vzduchu:
Přípojka spalovacího vzduchu z šachty může být provedena během výstavby nebo dodatečně. Pro připojení spotřebiče se s výhodou použije LAS adaptéru, který zajistí, že přívod vzduchu bude na svislé ose komínového průduchu (pod sopouchem).

Přednost
Využití komínu Schiedel ABSOLUT s přidruženou šachtou pro současný přívod vzduchu a odvádění spalin i pro spotřebiče na pevná paliva s provozem nezávislým na vzduchu v místnosti rozšiřuje jeho použitelnost a univerzálnost. Zjednodušuje výběr optimálního komínového systému, plánování, přípravu i realizaci.

Schéma systému Absolut

Typické použití komínového systému Schiedel Absolut v rodinném domě: dvouprůduchový komín s víceúčelovou šachtou.

Komín pro hlavní vytápění

Komínový průduch průměru 12 nebo 14 cm pro připojení plynového spotřebiče, který slouží pro hlavní vytápění objektu a přípravu TUV

Komín pro přechodné období

Komínový průduch průměru 16 nebo 18 (20) cm pro připojení krbových kamen nebo krbu.

Víceúčelová šachta

Je součástí komínového tělesa, může být využita například pro přívod spalovacího vzduchu, odvětrání nebo jako šachta pro nejrůznější svislé vedení.

Konstrukční řešení

Schiedel Absolut je dvousložkový komínový systém odolný vůči vlhkosti s integrovanou tepelnou izolací a s tenkostěnnou vnitřní keramickou vložkou.

Dodává se v průměrech 12 až 20 cm, v jednoprůduchovém nebo dvouprůduchovém provedení včetně varianty s víceúčelovou šachtou.

Komínová tvárnice

Nová kompozitní komínová tvárnice s integrovanou tepelnou izolací z pěnového betonu je vyráběna ve dvou řadách:

  • Pro průměry 12 až 18 cm (rozměr 36 cm)
  • Pro průměr 20 cm (rozměr 38 cm)

Toto řešení zjednodušuje projektovou přípravu, logistiku i montáž. Otvory pro výztuž v rozích komínových tvárnic umožňují realizovat případná statická opatření.

Projektování je díky systému Absolut revolučně jednoduché. Ještě dříve než je zvolen druh paliva a upřesněn výkon a typ kotle, může být pevně stanoven vnější rozměr. S jediným rozměrem komínové tvárnice mohou být pro každý průduch použity 4 různé průměry profilované vložky (12, 14, 16, 18 cm).

POZNÁMKA:

Tepelnou izolací je opatřen nejen komínový průduch, ale i víceúčelová šachta. Sendvičová konstrukce tvárnice proto nevyžaduje ve většině případů dodatečnou tepelnou izolaci.

Tenkostěnná keramická vložka

U systému ABSOLUT se používají keramické tenkostěnné vložky v základním rozměru 133 cm. Hrdlové spojení dlouhých keramických vložek společně s originální spárovací hmotou zajišťuje absolutní těsnost systému. Profilovaná keramická vložka je vhodná pro kondenzační techniku, je odolná při teplotních změnách, odolává kyselinám a korozi. Napojení spotřebičů se provádí pomocí celokeramických tvarových

Montáž systému

Bezpečná a rychlá montáž je zaručena použitím přesné komínové tvárnice. Tvárnice se spojují originální tenkovrstvou zdící směsí. Rychlost montáže je navíc podporována větší délkou vložky 1,33 m s celokeramickým hrdlovým spojem, takže časová náročnost vlastní montáže komínu ABSOLUT klesá cca na 50% v porovnání s klasickými třísložkovými systémy.

Statické zajištění

Statické zajištění komína se navrhuje s přihlédnutím k jeho poloze, výšce a provedení nadstřešní části, zajištění uvnitř budovy a také místním klimatickým podmínkám. Pro zajištění je možno systémově použít například kotevní prvek do krovu v kombinaci s některou ze statických souprav

Schéma

KOP

    Kotvící prvek do krovu. Univerzální použití pro všechny komínové systémy Schiedel.     Kotvící prvek do hřebene. Univerzální použití pro všechny komínové systémy Schiedel.

Doporučené zásady

Doporučené zásady pro použití statické soupravy v závislosti na způsobu provedení nadstřešní části komínového systému ABSOLUT. V tabulce uvedené hodnoty jsou orientační a nenahrazují statický výpočet.

 

Absolut Ø cm

Vnější
rozměr
(cm)

Maximální výška komína H w nad střechou (m)

Komínový
plášť

Obezdívka

Statická souprava

2x3 m

4x4 m

4x6 m

12/14/16/18

36/36

1,00

1,75

1,50

2,00

3,00

12L/14L/16L/18L

36/50

1,00

1,70

1,50

2,00

3,00

1612/1614/1812/1814

36/65

1,00

1,65

1,50

2,00

3,00

16L12/16L14/18L12/18L14

36/83

1,00

1,60

1,50

2,00

3,00

20

38/38

1,00

1,75

1,50

2,00

3,00

20L

38/54

1,00

1,70

1,50

2,00

3,00

2012/2014

38/71

1,00

1,65

1,50

2,00

3,00

20L12/20L14

38/88

1,00

1,60

1,50

2,00

3,00

 

 
 

Na našem webu naleznete nabídku příslušenství pro nerezové i zděné komíny. Presentované zboží je možno zakoupit u nás na prodejně - nejsme internetový obchod.

více

 

Naše společnost staví krby na klíč po celé České republice. Dodáváme krby rustikální klasické, moderní a designové krby Bordelet. Nově zařadíme do naší nabídky biokrby Planika. Krby stavíme vlastními zaměstnanci s dlouholetými zkušenostmi v oblasti krbů. Jsme na českém trhu již od roku 1998. 

více

 

TOPSYS Praha, spol. s r.o. Bělohorská 263a, 169 00 Praha 6, tel: +420 235 300 554 GSM: +420 602 262 687 kominy@topsys.cz

www.topsys.cz | www.krby-krb-kamna.cz | www.web4ce.cz | www.krby.biz