Realizace komínů na klíč

 

Krátká charakteristika

Nerezový dvouplášťový systém Schiedel ICS50 je univerzální třívrstvý komínový systém, který umožňuje odvod spalin od všech typů spotřebičů na všechny druhy paliv (pevná, kapalná i plynná). Systém ICS50 je vhodný pro všechny systémy vytápění, pro podtlakový i přetlakový provoz.

Vlastnosti a použití

Komínový systém ICS50 je použitelný pro konstrukci samostatných i společných komínů. Nízká hmotnost a snadná montáž dávají předpoklad k použití systému také jako fasádní komíny.

V rámci systému ICS50 je k dispozici ucelená řada komínových nástavců na keramické komíny Schiedel.

Ze systému je možno vytvořit kompletní spalinovou cestu složitějšího tvaru, to je jak vlastní komín, tak i kouřovod.

Záruční podmínky

Záruka na systém bude uznána při dodržení níže uvedených podmínek:

 • odtah spalin byl proveden výhradně z prvků systému ICS 50, při dodržení všech obecně platných předpisů a norem, a také dle platných podkladů firmy Schiedel.
 • montáž byla provedena firmou, která byla k tomu prokazatelně proškolena a má k této činnosti oprávnění.
 • hotové dílo bylo převzato zadavatelem bez viditelných vad a nedodělků a k tomuto existuje zápis.
 • na spalinové cestě byla před uvedením do provozu provedena revize v předepsaném rozsahu a byla vydána revizní zpráva dle ČSN 734201:2002.komínový systém je provozován dle deklarace poskytovatele záruky a je pravidelně a prokazatelně udržován a čištěn a revidován dle platných předpisů a norem.
 • spaliny nesmí obsahovat sloučeniny chloru, např. halogeny ze spalovacího vzduchu nebo digoxiny z hnojiv obsažených v palivu.

Záruka zaniká v případech:

 • neodborné manipulace s prvky systému
 • neodborné montáže
 • neodborné údržby a čištění
 • montáže neoprávněnou, neproškolenou firmou
 • při poruchách, jejichž příčinou byla vyšší moc
 • při škodách, způsobených nepředvídatelným působením živlů
 • při změnách na stávajícím topném systému
 • při působení polétavé rzi
 • při použití nevhodných vymetacích a čistících nástrojů
 • při jiném než vymezeném použití
 • kdy spalovací vzduch obsahuje sloučeniny chloru, např. halogeny ze spalovacího vzduchu nebo digoxiny z hnojiv obsažených v palivu
 • kdy dojde k poškození celistvosti vložky vlivem mechanického působení nespalných částí pevného paliva
 
 

Na našem webu naleznete nabídku příslušenství pro nerezové i zděné komíny. Presentované zboží je možno zakoupit u nás na prodejně - nejsme internetový obchod.

více

 

Naše společnost staví krby na klíč po celé České republice. Dodáváme krby rustikální klasické, moderní a designové krby Bordelet. Nově zařadíme do naší nabídky biokrby Planika. Krby stavíme vlastními zaměstnanci s dlouholetými zkušenostmi v oblasti krbů. Jsme na českém trhu již od roku 1998. 

více

 

TOPSYS Praha, spol. s r.o. Bělohorská 263a, 169 00 Praha 6, tel: +420 235 300 554 GSM: +420 602 262 687 kominy@topsys.cz

www.topsys.cz | www.krby-krb-kamna.cz | www.web4ce.cz | www.krby.biz