Realizace komínů na klíč

 

Nerezový komín ICS 50

Univerzální třívrstvý nerezový systém, vhodný pro všechny druhy paliv a všechny typy spotřebičů. Široká oblast použití: běžné i kondenzační spotřebiče, krby, kotelny, generátory, nouzové agregáty, pece.

Vlastnosti systému:

 • Tloušťka stěny 0,6 mm a 1mm
 • Tloušťka tepelné izolace 50 mm
 • Průměry: 150 - 700 mm

Univerzální třívrstvé nerezové komíny, vhodné pro všechny druhy paliv a všechny typy spotřebičů. Může být navrhován jak v podtlakovém, tak i v přetlakovém režimu provozu. Kvalitní nerezová ocel třídy 1.4404 a dokonalé technické řešení a zpracování umožňuje i mokrý provoz.

Systém umožňuje jednoduchý přechod na jednoplášťové systémy.

Krátká charakteristika

Nerezový dvouplášťový systém Schiedel ICS50 je univerzální třívrstvý komínový systém, který umožňuje odvod spalin od všech typů spotřebičů na všechny druhy paliv (pevná, kapalná i plynná). Systém ICS50 je vhodný pro všechny systémy vytápění, pro podtlakový i přetlakový provoz.

Vlastnosti a použití

Komínový systém ICS50 je použitelný pro konstrukci samostatných i společných komínů. Nízká hmotnost a snadná montáž dávají předpoklad k použití systému také jako fasádní komíny.

V rámci systému ICS50 je k dispozici ucelená řada komínových nástavců na keramické komíny Schiedel.

Ze systému je možno vytvořit kompletní spalinovou cestu složitějšího tvaru, to je jak vlastní komín, tak i kouřovod.

Záruční podmínky

Záruka na systém bude uznána při dodržení níže uvedených podmínek:

 • odtah spalin byl proveden výhradně z prvků systému ICS 50, při dodržení všech obecně platných předpisů a norem, a také dle platných podkladů firmy Schiedel.
 • montáž byla provedena firmou, která byla k tomu prokazatelně proškolena a má k této činnosti oprávnění.
 • hotové dílo bylo převzato zadavatelem bez viditelných vad a nedodělků a k tomuto existuje zápis.
 • na spalinové cestě byla před uvedením do provozu provedena revize v předepsaném rozsahu a byla vydána revizní zpráva dle ČSN 734201:2002.komínový systém je provozován dle deklarace poskytovatele záruky a je pravidelně a prokazatelně udržován a čištěn a revidován dle platných předpisů a norem.
 • spaliny nesmí obsahovat sloučeniny chloru, např. halogeny ze spalovacího vzduchu nebo digoxiny z hnojiv obsažených v palivu.

Záruka zaniká v případech:

 • neodborné manipulace s prvky systému
 • neodborné montáže
 • neodborné údržby a čištění
 • montáže neoprávněnou, neproškolenou firmou
 • při poruchách, jejichž příčinou byla vyšší moc
 • při škodách, způsobených nepředvídatelným působením živlů
 • při změnách na stávajícím topném systému
 • při působení polétavé rzi
 • při použití nevhodných vymetacích a čistících nástrojů
 • při jiném než vymezeném použití
 • kdy spalovací vzduch obsahuje sloučeniny chloru, např. halogeny ze spalovacího vzduchu nebo digoxiny z hnojiv obsažených v palivu
 • kdy dojde k poškození celistvosti vložky vlivem mechanického působení nespalných částí pevného paliva

Funkce systému

 • Univerzální systém
 • Široká oblast použití
 • Odolný vůči vlhkosti
 • Při použití těsnění i pro přetlakový provoz
 • Jednoduchý přechod z jednoplášťových systémů
 • Vnitřní i venkovní montáž
 • Pro volně stojící komíny

Oblast použití

Potřebujeme-li řešit odvod spalin a přitom dispozice a konstrukce budovy nám neumožňuje stavbu klasického komína, tak v systému ICS50 můžeme najít vynikající řešení. Pro přetlakový provoz stačí vložit do připravených drážek v hrdle silikonové těsnění. Je vhodný i pro kondenzační kotle. Bez těsnění je systém použitelný v podtlakovém režimu až do teploty 600°C. S těsněním je možné systém použít v přetlaku až do 200Pa a do teploty 200°C.

Široká nabídka příslušenství a tvarovek umožňuje provádět i složité odvody spalin bez nutnosti výroby atypických prvků.

Systém se také vyznačuje dokonalým vnějším vzhledem, je proto využíván často jako působivý architektonický prvek jak v interiéru, tak v exteriéru.

Společné komíny

Komínový systém ICS50 lze ve speciální úpravě použít jako společný komín. V takovém případě je do komínového průduchu zaústěno více uzavřených spotřebičů, které nasávají vzduch pro spalování z venkovního prostoru. Příkladem může být použití v panelovém domě, při odvodu spalin z kotlů v jednotlivých bytech. Musí se jednat o uzavřené plynové kotle v provedení ''C''. Komínem jsou odváděny spaliny a spalovací vzduch je přiváděn z fasády. 

Schéma systému Schiedel ICS50

Schéma - možná skladba komponentů systému Schiedel ICS50 při montáži uvnitř a vně objektu.


 

Konstrukční řešení

Schiedel ICS50 je lehký třísložkový komínový systém s vnitřní nerezovou vložkou, tepelnou izolací a vnějším pláštěm z ušlechtilé oceli.

Dodává se v průměrech 150 až 700 mm respektive na vyžádání i větších průměrů.
Komínový díl

1. Spojování

Systém je proveden tzv. „po vodě“ tj., že vznikající kondenzát ze spalin uvnitř komína a dešťová voda z venku nemůžou pronikat do izolační vrstvy, která tím pádem nevlhne a uchovává si izolační vlastnosti. Pro zpevnění a statické zajištění je každý spoj fixován vnější sponou, která je automaticky součástí každého prvku tvořící spalinovou cestu.

2. Vnější plášť

Vnější plášť je proveden z ušlechtilé nerez oceli (1.4301) o síle materiálu 0,6 mm.

3. Vnitřní vložka

Vnitřní vložka je identická s vložkami systému Prima1. V signě je vytvarovaná drážka pro silikonové těsnění. Systém je proveden tak, že každá vložka dilatuje zvlášť a hmotnost komínového tělesa se do vynášecích prvků přenáší jenom vnějším pláštěm. To znamená, že u dlouhých komínů nedochází k extrémnímu pohybu vložky vlivem změny teploty uvnitř komína. Vnitřní vložka je s vnějším pláštěm spojena pouze bodově, takže tepelné mosty jsou zanedbatelné.

4. Tepelná izolace

Tepelná izolace sestává z vysoko jakostního minerálního vlákna s objemovou hmotností min. 100 kg/m3
Výroba

Komínové vložky a plášť systému ICS50 jsou vyráběny zakružováním nerezových plechů a následným podélným svařováním na plazmových, nebo WIG automatech. Technologie svařování zaručuje, že svárem tepelně ovlivněná oblast je nepatrná a nedochází k narušování vynikajících antikorozních vlastností materiálu. Vysokou kvalitu a funkčnost výrobků garantuje systém řízení výroby s certifikátem ISO 9001 a hlavně odborná způsobilost a zkušenosti lidí podílejících se na vývoji a výrobě systému.


 

Statické zajištění

Komínový systém ICS50 lze zakládat na dno s odpěrou umístěné přímo na podlahu, nebo na dno s odvodem kondenzátu připevěné na konzoli, která je osazena na svislé konstrukci. Na fasádě je třeba kotvit každé 3,5 m komína. Volný přesah komína může být max. 1,5 m (s běžnými sponami) resp. 2,5 m se statickými sponami. Pro kotvení se používají speciální kotevní prvky.

Volný přesah

 

DN

130

150

180

200

225

250

300

350

400

450

500

600

700

800

c [m]

20

20

20

20

20

20

15

15

15

15

15

12

10

8

 

a [m] - odstup kotevních prvků 3,5 m
b [m] - do 3 m bez dalšího zajištění, nad 1,5 m místo běžných spon statické spony

Schéma

Příklady sestav

       


 

 
 

Na našem webu naleznete nabídku příslušenství pro nerezové i zděné komíny. Presentované zboží je možno zakoupit u nás na prodejně - nejsme internetový obchod.

více

 

Naše společnost staví krby na klíč po celé České republice. Dodáváme krby rustikální klasické, moderní a designové krby Bordelet. Nově zařadíme do naší nabídky biokrby Planika. Krby stavíme vlastními zaměstnanci s dlouholetými zkušenostmi v oblasti krbů. Jsme na českém trhu již od roku 1998. 

více

 

TOPSYS Praha, spol. s r.o. Bělohorská 263a, 169 00 Praha 6, tel: +420 235 300 554 GSM: +420 602 262 687 kominy@topsys.cz

www.topsys.cz | www.krby-krb-kamna.cz | www.web4ce.cz | www.krby.biz